Centrum Leczenia Słuchu

Badania diagnostyczne


VNG (videonystagmografia) – badanie błędnika wykonywane w diagnostyce zawrotów głowy [Opis]
Videolaryngostroboskopia – ocena funkcji krtani w świetle stroboskopowym z zapisem filmowym;
badania przeprowadzane w chorobach narządu głosu
Diagnostyka zaburzeń rozumienia mowy u dzieci
Badania audiometryczne słuchu
Kompleksowa diagnostyka zawrotów głowy

Rehabilitacja


zawrotów głowy i zaburzeń równowagi (prowadzona przez rehabilitanta medycznego)
zaburzeń głosu i mowy (prowadzona przez logopedę we współpracy z foniatrą)
szumów usznych (prowadzona przez lekarza audiologa)
zaburzeń rozumienia mowy (prowadzona przez neurologopedę we współpracy z lekarzem audiologiem)

Specjaliści


Avatar

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

Specjalista otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.
Diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu, szumów usznych i zawrotów głowy.


Avatar

Dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke, prof. IMP

Specjalista rehabilitacji medycznej, medycyny pracy i chorób wewnętrznych.
Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi;
profilaktyczne badania do pracy, badania kierowców.


Avatar

Dr med. Joanna Majak

Specjalista otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.
Diagnostyka i leczenie zaburzeń narządu głosu i słuchu, oraz zaburzeń słuchu i mowy u dzieci.


Avatar

Lek. med. Urszula Owczarek

Specjalista otorynolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii.
Diagnostyka i leczenie zaburzeń narządu głosu i słuchu, problemy laryngologiczne u dzieci.


Avatar

Mgr Marzena Walkowiak

Specjalista logopedii i neurologopedii.
Rehabilitacja zaburzeń słuchu, mowy i języka u dzieci.


Kontakt


Centrum „MEDITON” Szpitala PULSMED
Łódź, ul. POW 26
Od poniedziałku do piątku w godz.: 14:00–17:00

Rejestracja: tel.: 516 234 779, (42)636 35 18

MEDITON
ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel.: 42 636 35 18, tel.: 42 636 35 30, fax: 42 636 35 18
e-mail: mediton@mediton.pl


©2017 All rights reserved by MEDITON